Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Nowy produkt inwestycyjny Certyfikat BZWBK Przyjazna Planeta

W najbliższych dniach Dom Maklerski BZWBK oraz Bank Zachodni WBK zaoferują klientom nowy produkt inwestycyjny Certyfikat BZWBK Przyjazna Planeta, który łączy korzyści inwestycji w instrumenty ryzykowne(akcje, opcje) oraz bezpieczne (obligacje). Posiadaczom Certyfikatu zapewniamy100% ochrony zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.

Horyzont inwestycyjny Certyfikatu BZWBK  Przyjazna Planeta to 3,5 roku, ale w celu zapewnienia płynności inwestycji, ten papier wartościowy zostanie wprowadzony na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, co daje klientom możliwość sprzedania Certyfikatu po cenie rynkowej przed zakończeniem okresu inwestycji.

Minimalna kwota inwestycji to 1 000 zł.Certyfikat będzie dostępny w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZWBK oraz w oddziałach Banku Zachodniego WBK. Subskrypcja Certyfikatu BZWBK Przyjazna Planeta rozpocznie się 22 września 2008 roku, a jej planowane zakończenie powinno nastąpić 20 października 2008 roku.

Certyfikat BZWBK Przyjazna Planeta stwarza możliwość wykorzystania szans inwestycyjnych związanych ze zmianami środowiskowymi oraz gospodarowaniem zasobami i energią. Certyfikat jest oparty na inwestycji w cztery kluczowe branże, które mają rewelacyjne prognozy wzrostu na najbliższe lata:

  • energia odnawialna;
  • efektywność energetyczna;
  • gospodarka wodna;
  • gospodarka odpadami.

Branże te są reprezentowane przez cztery indeksy, a w ramach każdego z nich dobierane są instrumenty finansowe powiązane ze spółkami reprezentującymi poszczególne branże. Strategię inwestycyjną poszczególnych indeksów znajdziecie Państwo w prezentacji.

Emitentem Certyfikatu jest BNP Paribas Arbitraże IssuanceB.V.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

  • No related posts
    Alior Bank

    Bank Zachodni WBK oferuje szeroką paletę unikalnych produktów i usług finansowych. W BZ WBK możesz liczyć na wygodne i oferowane na korzystnych warunkach konto osobiste oraz kartę kredytową, założyć konto oszczędnościowe o korzystnym oprocentowaniu, skorzystać z nisko oprocentowanych kredytów, zainwestować gotówkę w lokaty i produkty strukturyzowane. Każda z tych usług została stworzona, aby ułatwić Tobie zarządzanie codziennymi finansami na atrakcyjnych warunkach.

Inteligo